Bipolaarinen ionisaatio

Innovatiivinen prosessi sisäilman puhdistamiseksi

Partikkelit, kuten pöly, hilse, savu ja jopa virukset sekä bakteerit, leijailevat hengittämässämme ilmassa, silloinkin kun emme niitä näe. Patentoitu bipolaarinen kärkipisteionisaatioteknologia luo ja vapauttaa ioneita ilmavirtaan olemassa olevan ilmanvaihtojärjestelmän kautta. Levittyään ympäristöönsä nämä ionit muodostavat sidoksia ilmassa olevien hiukkasten, kuten viruksien, bakteerien ja hajujen, kanssa. Ionit reagoivat kemiallisten yhdisteiden kanssa, pilkkoen ne pienemmiksi yhdisteiksi, pääasiassa vedeksi ja hiilidioksidiksi. Kansainväliset tutkimukset puoltavat bipolaarisen ionisaatiojärjestelmän käyttöä eri mikrobien eliminoinnissa sisäilmasta, mukaan lukien koronaviruksen eli SARS-CoV-2-virustyypin tuhoamisessa.

Ioni on molekyyli tai atomi, joka on joko positiivisesti tai negatiivisesti varautunut. Muuttuakseen neutraaliksi sen on saatava tai luovutettava elektroneja. Ionit syntyvät virtaavan veden, aaltojen pauhun ja jopa auringonvalon energiasta. Luonnollisesti esiintyviä ioneita on kaikkialla ulkoilmassa ja ne puhdistavat jatkuvasti ilmaa. NBPI-teknologia generoi ioneita tuottamatta otsonia tai muita haitallisia sivutuotteita; näin sisäilma on varmasti raikasta.

Bipolaarisen ionisaation toimintaperiaate

OTSIKKO

Mitä NBPI tekee yms

KOHTEENA PARTIKKELIT

Ionien levitessä ne yhdistyvät ilmassa leijailevien partikkeleiden kanssa, muodostaen ryppäitä. Varautuneet partikkeliryppäät kasautuvat yhteen; mitä isompia ryppäät ovat, sitä helpompi ilmanvaihtojärjestelmän on suodattaa ne ilmasta pois.

VÄHENTÄÄ VIRUKSIA JA BAKTEEREITA

Tiettyjen bakteerien ja virusten pinnan proteiinit hajoavat ionin kosketuksesta, jolloin ne inaktivoituvat.

NUJERTAA HAJUT

NPBI -teknologia vähentää hajuja aiheuttavia VOC-päästöjä. VOC-päästöt (volatile organic compunds, haihtuvat orgaaniset yhdisteet) ovat isoimpia sisäilmaongelmien aiheuttajia. VOC-päästöjen mahdollisia lähteitä ovat esimerkiksi tupakansavu ja pakokaasut.

TUOTTEIDEN KÄYTTÄJIÄ