Mikrobiologisten epäpuhtauksien hallinta

Tarpeen-mukaan-mitoitettu

Bipolaarinen ionisointi

Bipolaarisella ionisaatiojärjestelmällä saadaan ilmasta poistettua erilaiset hajut ja tuhottua mikrobit sekä VOC-yhdisteet. Bipolaarinen ionisaatio on erittäin hyvä menetelmä yleisilmanlaadun parantamiseen. Ionisaatiojärjestelmät ovat skaalautuvia ja niitä voidaan soveltaa monenlaisiin kohteisiin esimerkiksi julkisiin tiloihin, toimistoihin, teollisuustiloihin ja elintarvikkeiden tuotantolaitoksiin.

Puhdas-ilma

UVC-desinfiointi

Ilman UVC-desinfiointi soveltuu tiloihin, joihin vaaditaan äärimmäistä puhtautta tai tiloissa on homevaurio tai muu selvä mikrobilähde. BaumediAir:ssa hyödynnetään laitteita, joissa on UVC:n lisäksi suodatus virusten, bakteerien, homeiden ja pienhiukkasten poistamiseen. Kotimaisesta, laajasti tutkitusta puhdistuslaitteesta on paljon erinomaisia käyttökokemuksia mm. kouluista, päiväkodeista ja sairaaloista.