HAASTE:

Mikrobiologisten epäpuhtauksien hallinta

Mikrobiologiset epäpuhtaudet, tunkkainen ilma ja epämiellyttävät hajut

Ilman UVC-desinfiointi soveltuu tiloihin, joihin vaaditaan äärimmäistä puhtautta tai tiloissa on homevaurio tai muu selvä mikrobilähde. Airissa hyödynnetään laitteita, joissa on UVC:n lisäksi suodatus virusten, bakteerien, homeiden ja pienhiukkasten poistamiseen. Kotimaisesta, laajasti tutkitusta puhdistuslaitteesta on paljon erinomaisia käyttökokemuksia mm. kouluista, päiväkodeista ja sairaaloista.

Bipolaarisella ionisaatiojärjestelmällä saadaan ilmasta poistettua erilaiset hajut ja tuhottua mikrobit sekä VOC-yhdisteet. Bipolaarinen ionisaatio on erittäin hyvä menetelmä yleisilmanlaadun parantamiseen. Ionisaatiojärjestelmät ovat skaalautuvia ja niitä voidaan soveltaa monenlaisiin kohteisiin esimerkiksi julkisiin tiloihin, toimistoihin, teollisuustiloihin ja elintarvikkeiden tuotantolaitoksiin.

RATKAISU

Bipolaarinen ionisaatio

Ilman UVC-desinfiointi

Pienhiukkasten poisto